OBLICZA KARIERY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO - COLLEGIUM MEDICUM

OBLICZA KARIERY UJ CM

17 - 20 maja 2017 r.

Warsztaty, wykłady oraz spotkania branżowe dla  studentów i absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum