OBLICZA KARIERY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO - COLLEGIUM MEDICUM

OBLICZA KARIERY UJ CM

21 - 26 maja 2018 r.

Warsztaty, wykłady oraz spotkania branżowe dla  studentów i absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum